Paylaş

Paylaş

Kullanım Koşulları

“Koska Macera Adası” adına sahip web sitesinin (“Site”) sahibi MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)’ dır. Site Koska için ALH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (“adintaractive”) tarafından geliştirilmiştir ve yayına alınmıştır.

Kullanıcılar, sitedeki uygulamaları kullanmakla, işbu taahhütname metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu taahhütnamede yer alan kuralları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu site promosyon amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kullanıcıların, siteyi kullanması nedeniyle zarara uğraması durumundan Koska ya da adintaractive sorumlu değildir. 

 

1.İçeriğin Telif Hakları ve Kullanımı

Bu internet sitesindeki herhangi bir bölüm çerçeve veya parça olarak veya başka bir yolla başka bir internet sitesinin bölümü yapılamaz. Bu internet sitesi ve içeriği herhangi türden bir veri tabanı oluşturmak veya aynısının (tamamının veya bir bölümünün) siz veya 3. kişiler tarafından ulaşılabilmesi, internet sitesi veya içeriğinin tamamının veya bir bölümünün dağıtılması için veri tabanının depo edilmesi amacıyla kullanılamaz.


2.Feragat

Bu internet sitesinin içerdiği bilgi size "olduğu gibi" , sadece sizin dahili bilgi edinme amaçlarınız için örtülü kalite garantisi veya pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal olmaması durumu da dahil olmak üzere herhangi bir temsil veya kesinlik yetkisi veya bilgi bütünlüğü veya herhangi başka bir yetki olmaksızın, sağlanmıştır. Hiçbir olayda MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) Taraflara karşı bu sitenin kullanımından veya bilgilerin güvenirliği veya site üzerinden ulaşılan materyaller veya kar mahrumiyeti, belli bir rizikonun doğmasından dolayı işin engellenmesi veya kesintiye uğraması, veri kaybından kaynaklanan zararları da içermek ve fakat bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu zararların meydana gelmesi olasılığından hukuki olarak izin verilen derecede özellikle haberdar edilse de internet sitesinin hiperlink edilmesinden doğan direkt, direkt olmayan, tesadüfi, kullanımın doğal ve zorunlu sonucu olmayan veya dolaylı zarardan ötürü sorumlu olmayacaktır. Bazı yargılama alanları örtülü garantilerin ve yetkilerin dışarıda bırakılmasında izin vermemektedir, o yüzden yukarıda belirtilen mahrumiyetler size uygulanmayabilir. 

Bu internet sitesindeki materyaller teknik kusurlar veya baskı hatalarından kaynaklanan yanlışlar içerebilir, ve bu durumda bilgi değişecek, güncellenecek ve uyarı yapılmadan silinecektir. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu materyalde tarif edilen ürünlerde ve/veya programlarda her zaman düzeltme ve değişiklik yapabilir. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu internet sitesinin devamlı ve hatasız işleyeceğini veya noksanların düzeltileceğini garanti etmemektedir. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu internet sitesinin sizin bilgisayar ekipmanınızla uyumlu olduğunu veya internet sitesinin veya sunucunun virüslerden veya hatalardan, worm ya da'Trojan Horses' dan arınmış olduğunu garanti etmez. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu tür tahrip edici özelliklerden doğacak sonuçlardan zarar görmenizden sorumlu olmayacaktır. 

Bütün bunlara ek olarak, MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu internet sitesi üzerinden ulaşmayı seçeceğiniz başka bir internet sitesiyle ilgili garanti veya yetki vermemektedir. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)  tarafından bu tarz internet sitelerine ulaşım sağlayan linkler sadece sizin rahatlığınız içindir ve MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)'nın bu internet sitelerini veya içeriklerini onayladığını ima ettiği farz edilmemelidir. 

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketlerinden hiçbiri; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketleri kesinlikle sorumlu değildir. 18 yaşından küçüklerin, MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)’nun Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketleri sorumlu değildir. 


3.Tanımlar ve Şartlar

3.1 Genel 

Beyan edilen kullanıcı bilgileri ve bu siteye erişerek bu tanımlara ve şartlara bağlı olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu tanımlar ve şartlar MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)'nun Gizlilik Politikasıyla birleşik okunmalıdır. 

3.2 Değişimler 

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) zaman zaman bu tanımları ve şartları değiştirebilir. Lütfen tanımlar ve şartları düzenli olarak kontrol ederek tarafımızca yapılan herhangi bir değişimden haberdar olduğunuzdan emin olunuz. Eğer "KOSKA" Sitesinden yararlanmaya devam ederseniz bu değişiklikleri kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Eğer bu değişikliklerle hemfikir değilseniz "KOSKA" sitesini kullanmamalısınız. 

3.3. Sorumluluk 


MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) bu tanımlar ve şartlar altında ya da başka türlü dolaylı, özel, durumsal ya da sonuçsal hasardan ya da başka türlüsünden, hatta bu hasarın olasılığı önerilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. KOSKA Sitesi yanlışlar ya da yazım hataları barındırabilir. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA), sitedeki malzemelerin doğruluğunu ve tamamlanmış olmasını garanti etmez. 


Gizlilik

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA), ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. 

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA), bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır: Size basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek, 

Kişisel bilgilere sadece yetkili MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA), kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz. 

Site servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP Adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. 


Bu Gizlilik Politikası ile İlgili Onayınız

KOSKA sitesini kullanmak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikasının şartları ile mutabık olduğunuzu gösterir. Bu politikadaki şartlar konusunda mutabık değilseniz, sitede Kişisel Bilgilerinizi (aşağıda tanımlanan) belirtmeyebilirsiniz. 

Bu sitede Kişisel Bilgi belirtilmezse, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, bir yarışmaya veya çekilişe katılmak, veya bilgi edinmek amacıyla e-mail göndermek gibi birtakım haklardan yararlanılamayabilir.


Kişisel Bilgilerin Toplanması

Bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı üzere, "Kişisel Bilgi", ad, ev adresi, telefon numarası, rumuz ve e-posta adresi gibi teşhis edilebilecek kişisel bilgilerdir. Girmiş olduğunuz site, bu Kişisel Bilgi türlerinin bazılarını veya tümünü toplayabilir. Bu bilgiler gönüllü olarak verilmediği takdirde, MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) sitesine yapılan ziyaretlerden herhangi bir Kişisel Bilgi toplamayacağı tarafımızdan temin edilir. 

Tarafımıza Kişisel Bilgi verildiğinde, Gizlilik Politikasının şartları doğrultusunda tarafımız bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş olur.


Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Bazen Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere web sitelerimizde topladığımız verilerin işlenmesi veya analiz edilmesi için üçüncü şahıslar devreye sokulabilir. Ayrıca ödüllerin teslimi hususunda, tarafınıza ait Kişisel Bilgiler, söz konusu ödülün teslimini sağlamak üzere tedarikçi firmalarla veya üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Tarafınıza ait Kişisel Bilgilerin, bu tedarikçi firmalarca ve diğer üçüncü şahıslarca kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir. 

Son olarak, Kişisel Bilgileriniz, yasalar, arama emri, mahkeme celbi veya mahkeme emri ile gerekli olduğu takdirde ifşa edilebilir. 


Bilgi Güvenliği 

Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alınmaktadır. Tüm teşhis edilebilir kişisel bilgiler, izinsiz erişimi, değiştirmeyi veya kötüye kullanmayı önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir. 

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) 'ya hizmet sağlayan MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) ajanslarının veya yüklenicilerin, söz konusu bilgileri gizli tutmaları gerekmektedir ve MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)  için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine getirmek dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.


Politikamızdaki Değişiklikler

MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)'nın, bu Gizlilik Politikasını değiştirme veya iptal etme hakkı saklıdır. Herhangi bir yeni politika burada ilan edilecektir. Sürekli haberdar olunmak isteniyorsa bu alan sık sık ziyaret edilmelidir.


Fikri Haklar

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketine aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. 

İnternet aracılığıyla MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA)’nın ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan doğan tüm hak ve yetkileri MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketine geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketi tarafından gizli tutulması zorunda değildir. Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler MERTER HELVA SAN. TİC. A.Ş. (KOSKA) şirketinin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.